fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

PROW 2014-2020

Archiwalne głoszenia z przeprowadzonych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 - [POBIERZ] [*.PDF]

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1) Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Ogłoszenie o naborze nr 2/2022 - [POBIERZ] [*.PDF]

4) Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Ogłoszenie o naborze nr 2/2023 - [POBIERZ] [*.PDF]

6) Ogłoszenie o naborze nr 3/2023 - [POBIERZ] [*.PDF]

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych.

1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Ogłoszenie o naborze nr 2/2017/G - [POBIERZ] [*.PDF]

3) Ogłoszenie o naborze nr 3/2017/G - [POBIERZ] [*.PDF] 

4) Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G - [POBIERZ] [*.PDF]

5) Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G - [POBIERZ] [*.PDF]

6) Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G - [POBIERZ] [*.PDF]

7) Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G - [POBIERZ] [*.PDF]

8) Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G - [POBIERZ] [*.PDF]

9) Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G - [POBIERZ] [*.PDF]

10) Ogłoszenie o naborze nr 3/2019/G - [POBIERZ] [*.PDF]

11) Ogłoszenie o naborze nr 4/2019/G - [POBIERZ] [*.PDF]

IV. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie operacji własnych LGD.

1) Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 1/2018/OW - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Inforamcja o tym, że podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej - [POBIERZ] [*.PDF]

↑ W górę