fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Gminy LGD

Gmina Burzenin

Położona jest w województwie łódzkim, w południowo - wschodniej części powiatu sieradzkiego, na południe od miasta Sieradz i na wschód od miejscowości Złoczew. Zajmuje obszar o powierzchni 119 km2, co stanowi 9,5 % powierzchni powiatu. Teren gminy, położony w środkowo - wschodniej części Wysoczyzny Złoczewskiej, w przeważającej części jest płasko - równinny. Znaczną część terenu zajmuje też stosunkowo wyrównana Wysoczyzna, położona na wysokości 150-155 m n.p.m.

Przez wschodnią część przepływa rzeka Warta (dopływ Odry), która miejscami wyznacza granice gminy i powiatu. Małymi dopływami są m.in. rzeki: Oleśnica, Kobylanka. 36,1% powierzchni gminy należy do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Gmina Burzenin posiada charakter wiejski. W jej skład wchodzi 25 sołectw i 39 miejscowości. Gminę zamieszkuje 5731 osób. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi więc 48,2 osób.

Dane kntakowe:

Siedziba: ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin

Tel. 43 821-40-95

Strona www: www.ugburzenin.home.pl/, e-mail: ugburzenin@home.pl

Herb Gminy Burzenin

 Herb Gminy Burzenin

 

Gmina Pęczniew

Położona w północno-zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie poddębickim, w obrębie Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Kolskiej. 30 miejscowości w gminie połączonych jest w dwadzieścia sołectw. 

Turystycznym walorem są bogate w grzyby i owoce lasy. Gmina położona jest z dala od ważniejszych szlaków komunikacyjnych, aglomeracji miejskich zakładów przemysłowych Lokalizacja na terenie gminy zbiornika Jeziorsko, obok kompleksów leśnych Księże Młyny-Księża Wólka oraz Rudniki-Przywidz, rzeki Warty i stawów rybnych to główne czynniki sprawiające, że jest to wspaniały obszar turystyczno-wypoczynkowy.

Wysokie brzegi zbiornika Jeziorsko w miejscowościach: Siedlątków, Popów oraz Brodnia stanowią naturalny i bardzo ciekawy taras z widokiem na czaszę zbiornika. W rezerwacie ornitologiczny mieszczącym się w części zbiornika gniazduje około 130 gatunków ptaków. Łącznie z tymi, które odwiedzają rezerwat w okresie przelotów, potwierdzono występowanie ok. 250 gatunków.

Gmina położona jest 60 km na zachód od aglomeracji łódzkiej. Miasto - na lewym brzegu rzeki o tej samej nazwie, na 320. kilometrze jej biegu.

Dno doliny położone na wysokości 121,5 m n.p.m. graniczy z nadwarciańską pradoliną. Teren otaczający Wartę jest równiną, lekko urozmaiconą niskimi piaskowymi pagórkami pozostałościami okresu polodowcowego Ten równinny, a nawet miejscami zupełnie płaski teren, zmienia się w najbliższej styczności z miastem. Warta leży na terenie wyraźnie pagórkowatym, stanowiąc jakby wyspę w otaczającej ją równinnej okolicy.

Na południe i zachód od Warty rozciąga się strefa wzgórz i pagórków, które w odległości kilku kilometrów na południowy zachód osiągają 189 m n.p.m. i stromo opadają ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysokość pagórków dochodzi do 173 m n.p.m W odległości około 2 km od miasta przepływa rzeka Warta. Obszar okolicy Warty wchodzi w skład Wysoczyzny Złoczewskiej jednego z najbardziej urozmaiconych regionów geograficznych, której krajobraz kształtuje przede wszystkim Dolina Warty polodowcowe wzgórza moreny czołowej. 
 

Dane kontakowe:

Siedziba: ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Tel. 43 678-15-19

Strona www: http://www.peczniew.bip.gmina.pl/, e-mail: ug_peczniew@wp.pl

Herby Gminy Pęczniew

Herb Gminy Pęczniew 

 

Gmina Sieradz

Połóżona jest w zachodniej części województwa łódzkiego w obrębie makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej, zachodnia część gminy leży w mezoregionie Wysoczyzny Złoczewskiej, środkowa część w Kotlinie Sieradzkiej a wschodnia w obrębie Wysoczyzny Łaskiej. Gmina położona jest w dorzeczu Warty, której dolina stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Jest on elementem krajowej sieci ekologicznej i jednocześnie stanowi potencjał przyrodniczy do wykorzystania turystycznego.

Graniczy z gminami: Warta - na północy, Wróblew i Brzeźnio - na zachodzie, Burzenin - na południu, Zduńska Wola i Zapolice - na wschodzie.

Przez teren gminy biegną trasy prowadzące do Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Konina. Gminę przecina szlak kolejowy Warszawa - Wrocław oraz inne drogi o znaczeniu krajowym i zagranicznym.

 Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 18.143 ha i obejmuje swym zasięgiem 32 sołectwa zamieszkałe przez 10.037 osób.

Obszar gminy pokrywają gleby lekkie i piaski, nielicznie występują gleby bielicowe. Urozmaicenie krajobrazu stanowi rzeka Warta wraz z dopływami: Niniwką, Żegliną, Myją, nad którymi znajduje się wiele malowniczych miejsc umożliwiających wypoczynek, zwłaszcza wędkowanie. Natomiast lasy, głównie sosnowe, zajmujące 3.738 hapowierzchni tego regionu, są atrakcją dla miłośników przyrody i grzybobrania. Na terenie gminy Sieradz, na południe od drogi Sieradz - Zduńska Wola znajduje się rezerwat "Półboru" utworzony w 1983 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 56 ha. Rezerwat "Półboru" chroni naturalne fragmenty świetlistej dąbrowy i grądów z licznymi stanowiskami roślin chronionych. Krajobraz rezerwatu tworzy 130-letni drzewostan, w którym dominuje dąb szypułkowy z domieszką sosny, brzozy i osiki.

Dane kontakowe:

Siedziba: ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

Tel. 43 827-55-50

Strona www: www.ugsieradz.com.pl/, e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Herb Gminy Sieradz

Gmina i Miasto Warta

Położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego, w północnej części powiatusieradzkiego. Przez gminę przepływa rzeka Warta, trzecia co do długości w Polsce, która wchodzi w skład dorzecza Odry. Gmina położona jest 60 km na zachód od aglomeracji łódzkiej. Miasto - na lewym brzegu rzeki o tej samej nazwie, na 320. kilometrze jej biegu. 

Dno doliny położone na wysokości 121,5 m n.p.m. graniczy z nadwarciańską pradoliną. Teren otaczający Wartę jest równiną, lekko urozmaiconą niskimi piaskowymi pagórkami pozostałościami okresu polodowcowego Ten równinny, a nawet miejscami zupełnie płaski teren, zmienia się w najbliższej styczności z miastem. 

Warta leży na terenie wyraźnie pagórkowatym, stanowiąc jakby wyspę w otaczającej ją równinnej okolicy Na południe i zachód od Warty rozciąga się strefa wzgórz i pagórków, które w odległości kilku kilometrów na południowy zachód osiągają 189 m n.p.m. i stromo opadają ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysokość pagórków dochodzi do 173 m n.p.m W odległości około 2 km od miasta przepływa rzeka Warta. Obszar okolicy Warty wchodzi w skład Wysoczyzny Złoczewskiej jednego z najbardziej urozmaiconych regionów geograficznych, której krajobraz kształtuje przede wszystkim Dolina Warty i polodowcowe wzgórza moreny czołowej.
 

Dane kontakowe:

Siedziba: ul. Rynek im. Wł. Reymonta 1, 98-290 Warta

Tel. 43 829-40-01

Strona www: www.gimwarta.pl/, e-mail: gmina@gimwarta.pl

Herby Gminy Warta

Herb Gminy i Miasta Warta

↑ W górę