fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

2.1 - Projekt grantowy - 1/2017/G - Budowa i przebudowa...

Tytuł projektu: "Wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności obszaru LGD poprzez budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Celem operacji jest budowa nowych lub przebudowa istniejących ogólnodstępnych  i niekomercyjnych obiektów mających za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej obszaru LGD w liczbie 6 szt. w terminie do 31 sierpnia 2018r. 

Zakres operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostaną zadania polegające na przebudowie 6 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD w celu utworzenia miejsc spotkań, aktywizacji - świetlic wiejskich. 

Zadania zostaną zrealizowane do 31.08.2018r.

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie - Tytuł operacji: "Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową schodów i wejścia do budynku OSP w Szczawnie",

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbinie - Tytuł operacji: "Przebudowa części pomieszczeń w budynku remizy OSP w Drużbinie d/c utworzenia świetlicy wiejskiej w Drużbinie",

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach - Tytuł operacji: "Przebudowa części pomieszczeń w budynku remizy OSP w Rudnikach d/c utworzenia świetlicy wiejskiej w Rudnikach", 

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Pęczniewie - Tytuł operacji: Przebudowa części pomieszczeń w budynku remizy OSP w Pęczniewie d/c utworzenia świetlicy wiejskiej w Pęczniewie",

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszycy - Tytuł operacji: "Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy d/c utworzenia świetlicy wiejskiej w Rossoszycy",

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie - Tytuł operacji: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z urządzeniami budowlanymi".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę