fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

3.1 - Projekt grantowy - 1/2018/G - Budowa i przebudowa...

Tytuł projektu: "Wzrost jakosci życia mieszkańców oraz atrakcyjności obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" poprzez budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Raczków, Wojciechów, Kamionka, Chojne, Cielce i Drużbin".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Budowa nowych lub przebudowa istniejących ogólnodstępnych  i niekomercyjnych obiektów mających za zadanie podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej obszaru LGD w terminie 2 lat od podpisania umowy o prznianie pomocy. 

Zakres operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostanie 6 zadań polegających na przebudowie / budowie 6 obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD w celu utworzenia 2 placów zabaw (w tym jednego z elementami siłowni zewnętrznej), 1 świetlicy wiejskiej, 1 parkingu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowy 2 istniejących świetlic wiejskich.  

Zadania te zostaną zrealizowane do 30.11.2019r., a nowopowstała bądź zmodernizowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i niekomercyjna, a przypadku modernizacji infrastruktury ochotniczych straży pożarnych stanowi jedynie część kulturalną. Dodatkowo należy nadmienić, że wszystkie zadania nie będą finansowane z innych środków publicznych.       

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RACZKOWIE - Tytuł operacji: "Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkowie w celu utworzenia świetlicy wiejskiej",

2) STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KAMIONACZYK - Tytuł operacji: "Wzrost jakości życia mieszkańców sołectwa Kamionaczyk poprzez budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej",

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce - Tytuł operacji: "Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Kamionce", 

4) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOJNEM - Tytuł operacji: "Przebudowa obiektu infrastruktury kulturalno-społecznej poprzez wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Chojnem", 

5) OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIELCACH - "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielce poprzez remont sufitu wraz z oświetleniem", 

6) Gmina Pęczniew - "Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Drużbin".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę