fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

5 - Projekt współpracy - "SPORT"

Tytuł projektu: „SPORT – Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”.

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.3 - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Cel operacji: Powstanie miejsci oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej w formie utworzenia 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy.

Zakres operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Opis projektu: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” wraz z trzema partnerami tj:, Lokalną Grupą Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, Lokalną Grupą Działania „Podkowa” i Lokalną Grupą Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty", zrealizowało projekt współpracy pod nazwą „Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej” - akronim „SPORT”.

W ramach realizacji projektu powstało 37 punktów (siłowni plenerowych) wyposażonych w tzw. małą infrastrukturę rekreacyjną do uprawiania aktywnego wypoczynku. Na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” powstało 10 takich punktów w następujących miejscowościach: Brąszewice, Niemierzyn, Sieniec, Wróblew, Złoczew, Chotów, Naramice, Smardzew, Gozdy i Łagiewniki. Natomiast na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” powstało 18 siłowni plenerowych w miejscowościach: Pajęczno, Grębień, Rusiec, Rząśnia, Radoszewice, Zamoście-Kolonia, Piekary, Szczerców, Toporów, Kałduny, Działoszyn, Huta, Łękińsko, Ścichawa, Kamyk, Brudzice, Dworszowice Kościelne i Drobnice. Z kolei na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” powstało 5 siłowni plenerowych w miejscowościach: Swędzieniejewice, Kazimierzew, Poddębice, Szadkowice-Ogrodzim i Czechy, a na obszarze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” powstały 4 siłownie plenerowe w następujących miejscowościach: Pęczniew, Burzenin, Stoczki i Cielce. Punkty aktywnego wypoczynku składają się z kilku urządzeń, na których będzie mogło jednocześnie trenować kilka osób. W każdym z punktów zainstalowano tablicę z regulaminem oraz informacją o finansowaniu projektu że środków unijnych wraz z umieszczonym QR kodem.

Każdy z partnerów realizuje zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym po jednym zadaniu uzupełniającym, tj. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zakupi i wykona usługę fotograficzną pokazującą walory turystyczne obszarów wszystkich partnerów projektu; Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zorganizowało konferencję promocyjno-podsumowującą Lokalna Grupa Działania „Podkowa” wykonała smycze promocyjne, a Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zleciło wykonanie usługi polegającej na stworzeniu QR kodów przypisanych do wirtualnej mapy dzięki, której będzie można sprawdzić lokalizację wszystkich 37 punktów aktywnego wypoczynku, obejrzeć zdjęcia i sprawdzić dojazd.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia, aktywizacje mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD i skierowany jest do następujących grup docelowych: mieszkańcy (w tym grupy defaworyzowane) oraz turyści. Wartością dodaną projektu współpracy jest możliwość realizacji zadania na tak dużą skalę, a przez to stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia. Realizacja projektu „SPORT” nie generuje przychodów tzn. będzie miała charakter niekomercyjny i ogólnodostępny. Termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2020 roku.

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę