Aktualności

Zaktualizowane dokumenty w ramach realizacji PROW 2014-2020

Dodano: 12:43, 22.03.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 2, zawartego w dniu 16 marca 2017 r. do Umowy Ramowej, zamieszczamy zaktualizowane dokumenty, tj.:

-> Harmonogram planowanych naborów,

-> Lokalne Kryteria Wyboru,

-> Regulamin Rady,

-> Strategia Rozwoju Lokalnego.

Dokumenty znajduja się w zakładce PROW 14-20 -> Pliki do pobrania lub klikając w poniższy link [KLIK].

Wkrótce zostaną udostępnione szczegółowe inforamacje w sprawie ogłoszenia naborów. 

   

Ruszył Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów.

Dodano: 08:52, 21.03.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Więcej szczegółowych informacji pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-2.html

 

   

„Śledź w polskiej kuchni” - 30 marca 2017 r. w Kościerzynie

Dodano: 08:36, 06.03.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza 30 marca 2017 roku  do Kościerzyna na doroczne seminarium nt: „Śledź w polskiej kuchni”. Seminarium jest realizowane w partnerstwie lokalnym z Urzędem Gminy we Wróblewie.

W programie:

- Wykład nt. znaczenie i zastosowanie śledzi w polskiej kuchni, pokaz kulinarny  z wykorzystaniem śledzi.

- Przemysław Banaś – współautor audycji „Między nożem a widelcem” w Radiu Ziemi Wieluńskiej, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.

- Uczniowie warsztatów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

- „Wielkanoc w Regionie” – prezentacje zespołowe (uczestnicy)

- techniki rękodzielnicze, wielkanocne ozdoby i dekoracje – efekty aktywności edukacyjnej i integracji lokalnej

- lokalne żywności na wspólnym świątecznym stole

Szczegóły na plakacie. 

   

Zaktualizowane pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Dodano: 11:35, 24.02.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zaktualizowane (stan na dn. 23.02.2017r.) pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Plik do pobrania: [POBIERZ] [*.PDF]

   

ARiMR udostępnił narzędzia pomocnicze do biznesplanu

Dodano: 09:08, 21.02.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzianym przez ARiMR wyłączeniem Generatora wniosków dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które nastąpić ma 21 lutego 2017 r., opublikowane zostały narzędzia pomocnicze ułatwiające wszystkim potencjalnym Wnioskodawcom poprawne wypełnienie Biznesplanu.

Wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców zachęcamy do korzystania z udostępnionego przez ARiMR arkusza (excel) obejmującego tabele finansowe Biznesplanu.  

Narzędzia pomocnicze do Biznesplanu dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej [POBIERZ]

Narzędzia pomocnicze do Biznesplanu dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej [POBIERZ]

Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualności/udostępniono-narzędzia-pomocnicze-do-biznesplanu

   

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ogłosiło konkurs

Dodano: 12:17, 01.02.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS drugiego konkursu wspierającego finansowo mikrowsparciem od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, sieradzkim, wieruszowskim i w mieście Piotrków Trybunalski.

Kontakt:
 
e-mail: apodgorska@opus.org.pl
 
lub telefoniczny: 42 231 31 01
 

 

Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

Dodano: 08:36, 19.01.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców / dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Natomiast dla spraw wszczętych i zakończonych podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosuje się Zasady konkurencyjności, wynikające z umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Źródło:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html

   

Informacja dotycząca generatora wniosków ARiMR

Dodano: 08:31, 16.01.2017 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, iż mimo nabory się jeszcze nie rozpoczęły to w związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne niż projekty grantowe" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.

ARiMR jest w trakcie  ustalania terminu, od którego będzie możliwe czasowe wyłączenie generatora.

Jednocześnie instytuacja prosi nas, aby w  kolejnych ogłoszeniach o naborach, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje, dla których wnioski mogłyby zostać wypełnione przy wykorzystaniu generatora, nie wskazywać tego narzędzia. Powyższe obowiązuje do odwołania.

O wszelkich zmianach będzimy informować na bieżąco. 

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

Logowanie

Podaj nazwę użytkownika:
Wprowadź hasło:
Utworzenie konta w naszym serwisie pozwoli Ci dodawać swoje oferty turystyczne oraz oferty pracy dla regionu.

Aktualności

Zaktualizowane dokumenty w ramach realizacji PROW 2014-2020
12:43, 22.03.2017 r.

Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 2, zawartego w dniu 16 marca 2017 r. do Umowy Ramowej, zamieszczamy zaktualizowane dokumenty, tj.: -> Harmonog... Ruszył Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów.
08:52, 21.03.2017 r.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 ...

Oferty turystyczne

Najnowsze oferty turystyczne z regionu w naszym serwisie:

Oferty pracy

Najnowsze oferty pracy z regionu w naszym serwisie: