Aktualności

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Małe projekty".

Dodano: 08:22, 29.12.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty".

 

Termin składania wniosków:

od 12 stycznia 2011r. do 8 lutego 2011r.

 

Limit dostępnych środków:

Małe projekty - 278.004,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Dodano: 08:21, 29.12.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

 

Termin składania wniosków:

od 12 stycznia 2011r. do 8 lutego 2011r.

 

Limit dostępnych środków:

300.000,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Odnowa i rozwój wsi".

Dodano: 08:17, 29.12.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i rozwój wsi".

 

Termin składania wniosków:

od 12 stycznia 2011r. do 8 lutego 2011r.

 

Limit dostępnych środków:

329.139,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie "Różnicowanie w kierunku działalności nieroloniczej".

Dodano: 08:05, 29.12.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

 

Termin składania wniosków:

od 12 stycznia 2011r. do 8 lutego 2011r.

 

Limit dostępnych środków:

200.655,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2011!

Dodano: 09:05, 20.12.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

Lista zwycięzców "I Przeglądu Filmów Przyrodniczych Jeziorsko 2010"

Dodano: 14:26, 30.11.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Na konkurs zgłoszono 32 filmy z całej Polski. Obowiązywały dwie kategorie konkursowe: film ornitologiczny, film o tematyce przyrodniczej. Podczas 3 dni finałowych odbywały się  otwarte pokazy filmów. W tym czasie oceny prezentowanych filmów dokonywało jury w składzie:

Roman Dębski - ceniony reżyser filmowy, założyciel stowarzyszenia "Film -Przyroda-Kultura", związany z Wytwórnią  Filmów Oświatowych w Łodzi;

Marek Jakubowski - pracownik Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Współautor programów edukacyjnych realizowanych na terenie Ogrodu, pt. "Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym - zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży z Łodzi i województwa", członek Komisji Eksperckiej zakresu edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Łodzi

Mikołaj Haremski - reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych i fabularnych, filmów reklamowych i teatrów telewizji oraz seriali.

Równocześnie odbywały sie panele warsztatowe dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Zajęcia prowadzili Pan dr Radosław Włodarczyk  wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pan Krzysztof Gara -autor wielu wystaw fotograficznych o tematyce ornitologicznej. Podczas warsztatów młodzież  mogła zapoznać się z technikami fotografowania  przyrody oraz ciekawostkami przyrodniczymi.

W konkursie jury postanowiło przyznać nagrody:

w kategorii film ornitologiczny:

I Grand Prix "Błotniak łąkowy " reż. Marcin Krzyżański, Krzysztof Skrok

II miejsce "Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu" reż. Przemysław Sujak

III miejsce "Zjawisko przyrodnicze Jeziorsko" reż. Krzysztof LIsiecki

 

w kategorii film przyrodniczy:

I miejsce "Rytmy natury w dolinie Baryczy " reż. Artur Homan

II miejsce "Cztery pory roku Wiktoria Wołkowa" reż. Beata Hyż-Czołpińska

III miejsce "Era Wodnika - w toni Raduńskiego" reż. Katarzyna Sędek

   

Harmonogram wyświetlania filmów!

Dodano: 10:08, 25.11.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wyświetlanych filmów na "I Przeglądzie Filmów Przyrodniczych 2010" w dniach 26-28.11.2010r. [Pobierz] [*.pdf]

 

Lista zakwalifikowanych filmów!

Dodano: 13:48, 19.11.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że wszystkie nadesłane do nas filmy zostały zakwalifikowane do udziału w "I Przeglądzie Filmów Przyrodniczych Jeziorsko 2010".

Lista zakwalifikowanych filmów. [Pobierz] [*.pdf]

   

I Przegląd Filmów Przyrodniczych Jeziorsko 2010

Dodano: 14:27, 18.10.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w "I Przeglądzie Filmów Przyrodniczych Jeziorsko 2010". Szczegóły na plakacie!

Pliki do pobrania:

 AKTUALIZACJA:

Termin zgłaszania filmów został przedłużony do 18 listopada 2010r.!

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zgłaszania!

   

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD

Dodano: 15:02, 03.09.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD. [Pobierz *.pdf]

 

Dożynki Gminne Warta 2010

Dodano: 12:37, 16.08.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne. Szczegóły na plackacie.

   

"Święto Plinzy" - Rzechta, 25 lipca 2010!

Dodano: 14:27, 14.07.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich na "Święto Plinzy" w Rzechcie, którego obchody odbędą się 25 lipca 2010! Szczegóły na plakacie. 

   

"Warta Blues Festival" - 18 lipca 2010r.

Dodano: 12:30, 09.07.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich serdecznie na imprezę "Warta Blues Festival"! Szczegóły na plakacie.

   

"Rozwiń swój potencjał - czyli jak być aktywnym zawodowo"

Dodano: 11:57, 08.07.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

Turecka Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie "Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R" serdecznie zapraszają MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu "Rozwiń swój potencjał - czyli jak być aktywnym zawodowo".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 01.05.2010r. - 31.10.2010r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich poprzez komplementarne wsparcie szkoleniowo - doradcze osób zamieszkujących obszary wspomnianych gmin.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • zamieszkujące na terenie gmin wiejskich powiatu tureckiego: Dobra, Tuliszków, Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz Kościelec z powiatu kolskiego,
 • bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne
  lub
 • nieaktywne zawodowo - uczące się lub dokształcające.


W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące szkolenia:

 • Marketing czyli jak odnieść sukces na rynku - 14 lipca 2010 r.

 • Biznes Plan - pomysł na biznes - 18 sierpnia 2010 r.

 • Zewnętrzne źródła pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęciedziałalności gospodarczej - 21 września 2010 r.

 • Aktywne metody poszukiwania pracy - 5 października 2010 r.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt:
ze Stowarzyszeniem „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” w Turku
ul. Kolska Szosa 3, tel. 63-289-36-57, e - mail: biuro@lgd-tur.org.pl
oraz
z Turecką Izbą Gospodarczą w Turku
ul. Kaliska 47, tel. 63-289-18-89, e – mail: biuro@tig.turek.pl

Rekrutacja prowadzona jest przez Stowarzyszenie T.U.R.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Małych projektów".

Dodano: 08:27, 30.06.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Termin składania wniosków:

od 14 lipca 2010r. do 11 sierpnia 2010r.

 

Limit dostępnych środków:

Małe projekty - 500.000,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Dodano: 08:24, 30.06.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Termin składania wniosków:

od 14 lipca 2010r. do 11 sierpnia 2010r.

 

Limit dostępnych środków:

Odnowa i rozwój wsi - 500.000,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

   

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Dodano: 08:20, 30.06.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 

Termin składania wniosków:

od 14 lipca 2010r. do 11 sierpnia 2010r.

 

Limit dostępnych środków:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 300.000,00 zł.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

 1. na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale WNIOSKI lub w siedzibie LGD;
 2. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;
 3. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

XIX Dni Dobrej!

Dodano: 09:33, 18.06.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zaprszamy na XIX Dni Dobrej! Szczegóły na plakacie.

   

Dni Warty 2010!

Dodano: 11:11, 14.06.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdzenie zapraszamy na DNI WARTY 2010! Szczegóły na plakacie.

   

Czwarte szkolenie dla uczestników projektu "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej".

Dodano: 13:06, 21.05.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Inforamujemy, iż w dniach 27-28 maja 2010r. w Warckim Centrum Kultury o godz. 10 odbędzie się szkolenie dla uczestników projektu "Szkolenie liderów na rzecz aktywności społecznej". Tematem szkolenia "Od pomysłu do projektu" na którym uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób badać potrzeby lokalne, jak mobilizować mieszkańców do działania, jak wprowadzać zmianę w środowisku.

Harmonogram wszystkich szkoleń można znaleźć w zakładce "Projetkty EFS" -->> "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej" lub klikajać na ten link.

   

Jeziorsko Cup 2010 - Puchar Polski

Dodano: 12:49, 10.05.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie. Serdercznie zapraszamy!

   

VI Przegląd Nadwarciańskich Zespołów Śpiewaczych w Brzegu - 25.IV.2010r.

Dodano: 08:31, 20.04.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 25 kwietnia 2010 roku o godzinie 14.00 w Strażackim Domu Kultury w Brzegu  odbędie się VI Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych. W malowniczej scenerii Zbiornika Jeziorsko położonego na terenie gminy Pęczniew i powiatu poddębickiego spotkają się zespoły reprezentujące nie tylko folklor ziemi sieradzkiej, ale również twórczość ludową innych regionów naszego kraju, a nawet Europy. W trakcie imprezy odbędzie się loteria fantowa z nagrodą główną - rowerem turystycznym. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

           

Trzecie szkolenie dla uczestników projektu "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej".

Dodano: 08:44, 19.04.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Inforamujemy, iż w dniach 27-28 kwietnia 2010r. w Warckim Centrum Kultury o godz. 10 odbędzie się szkolenie dla uczestników projektu "Szkolenie liderów na rzecz aktywności społecznej". Tematem szkolenia będzię "Planowanie działań lokalnych" na którym uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób badać potrzeby lokalne, jak mobilizować mieszkańców do działania, jak wprowadzać zmianę w środowisku.

Harmonogram wszystkich szkoleń można znaleźć w zakładce "Projetkty EFS" -->> "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej" lub klikajać na ten link.

   

Kierunki rozwoju turystyki w województwie łódzkim - tematem spotkania 26 marca 2010

Dodano: 10:34, 29.03.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

26 marca 2010r. w sali  kinowej Warckiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia kierunków rozwoju turystyki w województwie łódzkim oraz mozliwości dofinansowania inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu brali udzaiał przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, zajazdów nie tylko z naszego regionu, ale również z obszarów trzech innych Lokalnych Grup Działania zaproszonych na spotkanie.  Wśród zaproszonych gości zanleźli się m.in. Ryszard Kaliński - Dyrektor Departamentu  Kultury Fizycznej, Sprtu i Turystyki, Tomasz Dronka - Naczelnik Wydzaiału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzii. Było to jedno z czterech zaplanowanych spotkań na terenie naszego województwa. Mają one na celu przybliżenie planu rozwoju turystyki województwa łodzkiego oraz pokazanie możliwości dofinansowania inicjatyw związanych z rozwojem regionu Organizatorami spotkania byli: Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz "LGD - Przymierze Jeziorsko". 

   

Drugie szkolenie dla uczestników projektu "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej".

Dodano: 08:38, 15.03.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Inforamujemy, iż w dniach 24-25 marca 2010r. w Warckim Centrum Kultury o godz. 10 odbędzie się szkolenie dla uczestników projektu "Szkolenie liderów na rzecz aktywności społecznej". Tematem szkolenia będzię "Budowanie partnerstw lokalnych – jak łączyć zasoby lokalne na rzecz zmiany społecznej" na którym uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób badać potrzeby lokalne, jak mobilizować mieszkańców do działania, jak wprowadzać zmianę w środowisku.

Harmonogram wszystkich szkoleń można znaleźć w zakładce "Projetkty EFS" -->> "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej" lub klikajać na ten link.

   

"Myśl globalnie - Szkolenia na przewodników turystycznych w Gminie i Mieście Warta"

Dodano: 08:24, 01.03.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach na przewodników turystycznych dla Gminy Burzenin!

Szczegóły na plakacie oraz na stronie www.przewodnicy-warta.yoyo.pl

 

   

"Myśl globalnie - Szkolenia na przewodników turystycznych w Gminie Burzenin"

Dodano: 08:20, 01.03.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach na przewodników turystycznych dla Gminy Burzenin!

Szczegóły na plakacie oraz na stronie www.przewodnicy-burzenin.yoyo.pl 

   

Wiosna tuż już...

Dodano: 12:47, 24.02.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Widać już pierwsze oznaki wiosny w naszym regionie, które udało się uchwycić Panu Adndrzejowi Świniarskiemu...

           

Pierwsze szkolenie dla uczestników projektu "Szkolenie liderów na rzecz aktywności społecznej".

Dodano: 12:23, 18.02.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Inforamujemy, iż w dniach 25-26 luty 2010r. w Warckim Centrum Kultury o godz. 10 odbędzie się szkolenie dla uczestników projektu "Szkolenie liderów na rzecz aktywności społecznej". Tematem szkolenia będzię "Akywizacja mieszkańców" na którym uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób badać potrzeby lokalne, jak mobilizować mieszkańców do działania, jak wprowadzać zmianę w środowisku.

Harmonogram wszystkich szkoleń można znaleźć w zakładce "Projetkty EFS" -->> "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej" lub klikajać na ten link.

   

Zakończył się nabór wniosków na "MAŁE PROJKETY"

Dodano: 10:27, 25.01.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

22 stycznia 2010r. zakończył się pierwszy nabór wniosków na "MAŁE PROJEKTY". Przyjętych zostało 15 wniosków na łączną kwotę dofinansowania równą prawie 270 000 tyś. zł.

Zestawienie przyjętych wniosków.

Kolejny nabór wniosków na "MAŁE PROJEKTY" odbędzie się w II kwartale 2010r. Serdecznie zapraszamy!

Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej...

Dodano: 12:53, 12.01.2010 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Rozpoczyna się realizacja projektu "Szkoła liderów na rzecz aktywności społecznej". Szczegóły na plakacie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024