Aktualności

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Dodano: 11:05, 23.12.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Ukazały się generatory wniosków dla działań 19.2!

Dodano: 16:00, 05.12.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazujemy link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html, pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Jeżeli będziecie mieć Państwo uwagi do działania generatora, prosimy o przesyłanie informacji do ARiMR, uzupełnione o:

1. login użytkownika

2. nr wniosku lub tytuł wniosku

3. sekcja lub konkretne pole we wniosku

4. opis błędu; jeśli występuje, to komunikat błędu; opcjonalnie zrzut z ekranu z błędem. Jeżeli nie pojawia się błąd, to obowiązkowo screen przedstawiający incydent.

5. data i godzina wystąpienia incydentu. Jeżeli nie da się ustalić dokładnego momentu, to należy podać przybliżony czas występowania incydentu.

6. wersja przeglądarki

7. wersja systemu operacyjnego (główna wersja, np. Microsoft Windows 8.1).
 

   

Konferencja dla przedsiębiorców w Uniejowie - 09.12.2016r.

Dodano: 08:24, 29.11.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaproszemy na konferencję organizowaną w dniu 9.12.2016 r. na Zamku w Uniejowie. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy będą mogli dowiedzieć się, jak wprowadzić produkty swojej firmy na rynki zagraniczne, ale i nie tylko.
 
Konferencja skierowana jest też do:
 
  • instytucji otoczenia biznesu;
  • uczelni wyższych;
  • przedsiębiorców;
  • JST;
  • organizacji pozarządowych.
 

Konferencja poświęcona jest m.in. rozwojowi przedsiębiorczości przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu, zwiększeniu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Rejestracja na stronie: www.rpo.lodzkie.pl

Program konferencji: [POBIERZ] [*.PDF]

Obrazek #2      

Projekt "Perspektywa na SUKCES"

Dodano: 15:22, 16.11.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie oraz we fiszce projektowej. -->> [POBIERZ] [*.PDF]

   

Projekt "Reaguj szybko"!

Dodano: 13:48, 16.11.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie oraz we fiszce projektowej --> [POBIERZ] [*.PDF]

   

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych w dn. 9-10.11.2016r. dla potencjalnych / przyszłych beneficjentów.

Dodano: 11:13, 14.11.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dn. 9-10 listopada 2016r. przeprowadziliśmy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych / przyszłych beneficjentów działań z zakresu projektów grantowych oraz podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

W trakcie spotkań omówione zostały m.in. główne założenia PROW na lata 2014-2020, cele ogólne i szczegółowe LSR, budżet, warunki dostępności, lokalne kryteria wyboru oraz zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w spotkaniach i zapraszamy do konsultacji w biurze LGD, a wszystkim potencjalnym beneficjentom życzymy powodzenia!
 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia [POBIERZ] [*.PDF]

   

Zapraszamy na spotkania konsultacyjno-informacyjne w dn. 9-10.11.2016r.

Dodano: 08:46, 27.10.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania konsultacyjno-informacyjne z zakresu aplikowania o środki w ramach projektów grantowych oraz zakładania i rozwoju przedsiębiorczości, które odbędą się w dn. 9-10 listopad 2016r.

Więcej szczegółów na plakacie oraz pod nr tel. 43 829 48 79.

Szkolenie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   

Projekt "Przedsiębiorczość twoją szansą"

Dodano: 08:09, 27.10.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany przez Fundację AKME w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy:

  • Mieć skończone 30 lat,
  • Być bezrobotnym lub biernym zawodowo,
  • Przedstawić pomysł na nową firmę.

W pierwszej kolejności przyjęte będą do projektu osoby z powiatów: kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego.

Szczegóły na stronie: www.fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa

Kontakt: 

Marta Ostój - marta@fundacja-akme.pl tel. 501 608 655

Natalia Pułról - natalia@fundacja-akme.pl tel. 607 434 037

Grzegorz Wojtanowski - grzegorz@fundacja-akme.pl tel. 601900786 - kierownik projektu, e-mail: biuro@fundacja-akme.pl

 

   

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Dodano: 08:27, 03.10.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Regulamin: POBIERZ [*.PDF]

   

Pytania i odpowiedzi ARiMR dotyczące zbliżających się naborów wniosków

Dodano: 08:04, 29.09.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące zbliżających się naborów wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Dokument znajduje się również w zakładce PROW 2014-2020 pod nazwą: Pytania i odpowiedzi ARiMR z dn. 21.09.2016 r. dotyczące zbliżających się naborów wniosków.

Do pobrania: Pytania i odpowiedzi [POBIERZ] [*.PDF]

   

Wyjazd studyjny dla członków LGD.

Dodano: 11:23, 19.09.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 20-23.10.2016r. organizowany jest wyjazd studyjny dla członków Stwowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorko". Wpisowe na wyjazd wynosi: 300,00 zł. Zapisy przyjmowane są do końca września badź do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje w pod nr tel. 43 8294 879. 

Światowe Dni Turystyki - 23-24 września 2016 - Ostrów Warcki

Dodano: 15:05, 15.09.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 
 

   

Przypominamy i zapraszamy na III pieszą wycieczkę nordic walking do Egiptu

Dodano: 09:25, 06.09.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

I spektakl finałowy w ramach projektu "Lato w teatrze"

Dodano: 09:24, 02.09.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego spektaklu pn. "W rytmie mojego świata" w ramach projektu "Lato w teatrze". 

Dożynki w Gminie Pęczniew

Dodano: 15:19, 25.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Lato w teatrze - Trailer & Premiera spektaklu

Dodano: 14:49, 19.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Prezentujemy jeszcze ciepły trailer z warsztatów odbywających się od 8 sierpnia 2016r. w budynku Warckiego Centrum Kultury w ramach projektu "Lato w teatrze".

Dodatkowo pragniemy zaprosić na premierę spektaklu, który powstał podczas w/w warsztatów.

I PREMIERA - Wtorek, 23 sierpnia 2016r., godz. 12.00 w sali kinowej WCK

I PREMIERA - Wtorek, 6 września 2016r., godz. 12.00 w sali kinowej WCK

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

 

Dożynki w Gminie Burzenin

Dodano: 08:41, 19.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Dożynki w Gminie Warta

Dodano: 08:37, 19.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

OGŁOSZENIE: Wakacyjne warsztaty teatralne dla nauczycieli

Dodano: 08:20, 17.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

OGŁOSZENIE: Informujemy, że w czwartek, tj. 18 sierpnia o godz. 16.00 na scenie Warckiego Centrum Kultury w ramach projektu "Lato w teatrze" odbędą się specjalne warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych z zakresu sztuki teatralnej oraz pracy w zespole. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli gorąco zapraszamy! Wstęp na zajęcia jest wolny.


   

Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Operacje własne #5

Dodano: 09:17, 16.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Operacje własne".

O pomoc może ubiegać się wyłącznie LGD

Pomoc na operację, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwaną dalej „operacją własną LGD”, jest przyznawana, jeżeli:
 
1) operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR;
 
2) po upływie terminu, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, LGD zamieściła na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
 
UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
 

   

Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Operacje indywidualne #4

Dodano: 09:11, 09.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Operacje indywidualne".

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie  "podejmowanie działalności gospodarczej".
 
O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.
 
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:
 
1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  przez:  
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
c) rozwijanie działalności gospodarczej,
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a–c;
3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich";
5) zachowania dziedzictwa lokalnego;
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:     
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Pomoc na w/w operacje ma charakter pomocy de minimis, z wyjątkiem pomocy, do której nie ma zastosowania rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
 
Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.
 
Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 3, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.
 
UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
 

   

Mobilne Centrum Informacji Funduszy Europejskich na obszarze LGD!

Dodano: 08:25, 09.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

13 sierpnia w Burzeninie i 25 sierpnia w Pęczniewie odwiedzi nasz obszar Mobilne Centrum Informacji, gdzie obecni będą specjaliści z dziedziny Funduszy Europejskich, którzy Cię wysłuchają i odpowiedzą na wszystkie dręczące Cię pytania.

Dodatkowo na miejscu można będzie uczestniczyć w szkoleniach. Więcej informacji: http://funduszeeuropejskiedlaciebie.pl/?page_id=23


   

Ruszyły warsztaty w ramach projektu "Lato w teatrze"

Dodano: 14:18, 08.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dzisiaj ruszyły warsztaty w ramach projektu "Lato w teatrze" dla grupy 30 uczestników - dzieci i młodzież w wieku 8-25 lat. Zajęcia potrwają do 22 sierpnia 2016r., których zwieńczeniem będą dwa spektakle przygotowane i odegrane na deskach sceny Warckiego Centrum Kulktury w dn. 23 sierpnia oraz 6 września 2016r. O szczegółach i postępach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do odwiedzania naszego funpage na facebook'u. Link do galerii: https://www.facebook.com/przymierzejeziorsko/photos/pcb.517188801805620/517187658472401/?type=3&theater

III wyprawa Nordic Walking do Egiptu!

Dodano: 12:02, 05.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

       

Kobieta w biznesie

Dodano: 11:06, 05.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

przedłuża przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie” do dnia 18 sierpnia 2016r. (włącznie) 

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

• szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

• zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo

• wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN

• wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy

• zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na: http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

 

   

Przypomnienie o warsztatach w ramach programu "Lato w teatrze"

Dodano: 10:19, 04.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przypominamy wszystkim uczestnikom, że już w poniedziałek, tj. 08.08.2016r. rusza kolejna edycja programu "Lato w teatrze"! Zbiórka o 10.00 na sali kinowej WCK!

 

   

Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Rozwijanie działalności gospodarczej #3

Dodano: 09:08, 01.08.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Rozwijanie działalności gospodarczej".

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie

W okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą do której stosuję się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. 

Operacja zakłada: 

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

b) utrzymanie miejsce pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą, pomoc jest przyznawana, jeżeli prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przkracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- małe przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przkracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

 

   

Wnioski dla beneficjentów już dostępne

Dodano: 08:42, 29.07.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się wnioski dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Oznacza to, że niebawem rozpoczniemy szkolenia dla beneficjentów oraz będą mogły ruszyć nabory wniosków.

Wzory wszystkich wniosków wraz z załącznikami dostępne są w zakładce PROW 2014-2020: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

   

Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Podejmowanie działalności gospodarczej #2

Dodano: 08:46, 26.07.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 kontynujemy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Podejmowanie działalności gospodarczej".

O pomoc może ubiegać się pomiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a. jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

b. jest pełnoletnia, 

c. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;

2) osobą bezrobotną;

3) osobą zatrudnioną z wynagrodzeniem co najmniej podstawowym minimalnym krajowym - osoba ta będzie zobowiązana do odprowadzania pełnych świadczeń;

4) emerytem, który uzyskał powszechny wiek emerytalny - nie ma limitu uzyskania dochodów (wyjątek stanowią emeryci na przedwczesnych emeryturach, którzy mają ograniczony próg uzyskiwania dodatkowego dochodu).

Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (z wyłączeniem PKD - produkcja art. spożywczych lub produkcja napojów) w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej, 

c) zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i wykonywanie jej przez 2 lata od otrzymania płatności końcowej.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznawana jest formie premii w wysokości 100.000,00 zł kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe wypłacane są w dwóch transzach:

1) I transza: wnioskowana w ciągu 3 miesięcy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i wypłacana jest jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, jeśli są wymagane.

2) II transza: obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z bieznesplanem. 

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

 

   

Możliwości pozyskania środków w ramach budżetu LGD - Projekty Grantowe #1

Dodano: 09:02, 15.07.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją Planu Komunikacji na lata 2014-2020 rozpoczynamy serię artykułów nt. pomocy przyznawanej w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś "Projekty Grantowe".

O pomoc może ubiegać się pomiot będący:

1) osobą fizyczną,

2) osobą prawną,

3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) gmina, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR w ramach której zamierza realizować operację,

5) powiat, jeśli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład powiatu obejmuje swym obszarem obszar wiejski objęty LSR, w ramach której powiat zamierza realizować operację

Zakres tematyczny

W ramach projektów grantowych mogą być realizowane zadania dotyczące:

a) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

b) zachowania dziedzictwa lokalnego,

c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

d) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Forma i wysokość pomocy

Wysokość pomocy na jeden projekt grantowy (którego beneficjentem jest LGD) nie może przekroczyć 300 tys. zł. Natomiast wartość każdego grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł oraz niższa niż 5 tys. zł. Kwota limitu na jednego grantobiorcę nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań.

Pomoc przyznawana jest formie prefinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifkowalnych, tj. do 50.000,00 zł. 

Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż 2 lata. 

UWAGA! WNIOSKI SKŁADANE W RAMACH NABORÓW MUSZĄ WPISYWAĆ SIĘ W CELE I WSKAŹNIKI ZAWARTE W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

 

   

Własny biznes dla 50+

Dodano: 13:14, 06.07.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegółowe inforamcje o projekcie [POBIERZ] [*.PDF]

   

XIII EDYCJA KONKURSU "ZACZAROWANY OGRÓD"

Dodano: 08:49, 21.06.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Urząd Gminy i Miasta w Warcie oraz Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zapraszają do wzięcia udziału w XIII edycji gminnego konkursu pod hasłem "Zaczarowany Ogród".

W załączeniu Regulamin Konkursu "Zaczarowany Ogród” oraz karta zgłoszeniowa:

1) Karta zgłoszenia do konkursu [POBIERZ] [*.PDF]

2) Regulamin konkursu [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

Dokumentacja PROW 2014-2020

Dodano: 09:35, 09.06.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zgodnie z procedurami oraz uzyskaną akceptacją dokumentów strategicznych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zamieszczamy dokumentację dotyczącą realizacji Stategii Rozowju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wyżej wymieniona dokumentacja znajduje się w zakładce PROW. [LINK]

Dodatkowo ważna informacja dla wszystkich potencjalnych beneficjentów. Nabory na działania ruszą w okolicach września 2016r. 

Warto również zapoznać się z legislacją dotyczącą PROW 2014-2020 [LINK]

   

Rekrutacja do projektu "Lato w teatrze" rozpoczęta!

Dodano: 08:35, 01.06.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Formularze rekrutacyjne dostępne pod adresem: http://przymierzejeziorsko.pl/?pokaz=Lato_w_teatrze

_____________________________________________________________

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 9. edycji programu dofinansowanie otrzymały 44 ośrodki z całej Polski 21 organizacji pozarządowych i 23 samorządowych instytucji kultury.

Podobnie jak rok temu, został wydzielony moduł Lato w teatrze + przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Ich zadaniem jest wspólna realizacja projektu z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. W tym module przyznane zostały dofinansowania dla 11 ośrodków.

 

W tegorocznym programie weźmie udział ponad 1500 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

LATO W TEATRZE 2016 organizują:

 

LATO W TEATRZE +

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach + Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski (Kielce), Wrocławski Teatr Lalek + Galeria ArtBrut (Wrocław), TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych + Fundacja Sztuki „Jaw Dikh” (Bukowina Tatrzańska, Niedzica), Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" + Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice (Bukownica), Teatr Lalek "Pleciuga" ze Szczecina + Centrum Kultury w Resku (Szczecin, Resko), Stowarzyszenie Teatr Wiczy + Teatr Agrafka (Chełmno), Stowarzyszenie Działań Twórczych REPUBLIKA WARSZAWA + Biłgorajskie Centrum Kultury (Trzęsiny)Stowarzyszenie Teatr Okno z Białegostoku + Grupa Coincidentia (Białystok), Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku + Inkubator Kultury Kulmiasto (Gdańsk), Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki + Stowarzyszenie Opolskie Lamy (Opole), Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy + Ośrodek Kultury Gminy Wolin (Stepnica)

LATO W TEATRZE

Grupa Inicjatywna Baranówko (Mosina), Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana (Będzin), Stowarzyszenie Biały Zdrój (Bralin), Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Cieszyn), Miejski Ośrodek Kultury (Dynów), Teatr im. A. Fredry (Gniezno), Gminny Ośrodek Kultury (Gostycyn), Gminny Ośrodek Kultury (Górzno), Stowarzyszenie "Węgajty" (Jonkowo), Centrum Kultury (Kamienna Góra), Fundacja Mucha (Gdynia), Teatr im. Juliusza Słowackiego (Kraków), Małopolski Instytut Teatralny (Biały Kościół), Teatr im. Juliusza Osterwy (Lublin), Fundacja Szafa Gra (Katowice), Fundacja Sztuka Teatru (Kraków), Teatr im. Stefana Jaracza (Olsztyn), Gminne Centrum Kultury (Piotrków Drugi), Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej (Koczała), Fundacja Dzielnico (Poznań), Fundacja Teatr Realistyczny (Lublin), Państwowy Teatr Lalki Tęcza (Słupsk), Teatr Zagłębia (Sosnowiec), Pomorskie Towarzystwo Muzyczne (Złotoria), Stowarzyszenie ON/OFF (Rycerka Górna), Gminny Ośrodek Kultury (Osiedle Niewiadów), Gminny Ośrodek Kultury (Frydrychowice/Przybradz), Gminne Centrum Kultury w Wieniawie (Pogroszyn), TR Warszawa (Warszawa), Teatr Ochoty Ośrodek Kultury Teatralnej (Warszawa), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko (Warta), Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium" (Pruszków), Wagon Inicjatyw (Żuromin)

 

   

Aktualna mapa LGD woj. łódzkiego w ramach PROW 2014-2020

Dodano: 13:22, 31.05.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Dni Warty 2016

Dodano: 13:18, 31.05.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Festiwal Mleka i Miodu - Burzenin 2016

Dodano: 14:15, 30.05.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Porozumienie o wykorzystaniu potencjału turystycznego doliny rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko

Dodano: 14:10, 30.05.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Podpisanie umowy na wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020!

Dodano: 12:20, 20.05.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu wczorajszym (19.05.2016) Przedstawiciele Zarządu LGD w osobach Prezes Pan Wiktor Baranowski i Skarbnik Pani Alicja Szewczyk podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

   

Jeziorsko Cup 2016!

Dodano: 13:20, 17.05.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

LISTA OCENIONYCH LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

Dodano: 14:00, 26.04.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż w ocenie LSR w ramach PROW 2014-2020 zajęliśmy mocne 5 miejsce!

Mamy 5 000 000,00 zł!! Budżet bez cięć! Lokalna Strategia Rozwoju opracowana siłami biura, bez wsparcia eksperckiego!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w spotkaniach konsultacyjnych!

Oficjalna informacja: http://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualności/lista-ocenionych-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanego-przez-społeczność-lsr

   

6 zmian dotyczących stowarzyszeń w 2016 roku

Dodano: 11:30, 14.04.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Dodano: 11:09, 14.04.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziosrko" otrzymało dotację na organizację eventu pn. "Piesza wyprawa do Egiptu szlakiem obszaru turystycznego doliny rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko" w gm. Pęczniew. Szczegóły na stronie: http://tnij.org/gda0kvw 

   

Będzie II edycja "Lata w teatrze"!

Dodano: 10:57, 14.04.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Z przyjemnością informujemy, ze Komisja Ekspertów programu Lato w teatrze 2016 spośród nadesłanych wniosków, które zostały dopuszczone do oceny merytorycznej, zdecydowała o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:http://latowteatrze.pl/assets/media/pdfy/Lato_w_teatrze.pdf

Szczegóły już wkrótce. 

   

Przypominamy i zapraszamy do bezpłatnych wypożyczalni rowerów!

Dodano: 08:27, 01.04.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przypominamy wszystkim i zapraszamy do naszych 5 punktów bezpłatnego wypożyczania rowerów! Punkty te znajdują się odpowiednio:

1) Gmina Burzenin - Jarocice 5
2) Gmina Dobra - Kościanki 1a (Ośrodek "RAFA")
3) Gmina Pęczniew - os. 40-lecia PRL 2 /21 (Restauracja "SUMEX")
4) Gmina Sieradz - Dzierlin 85 (Agroturystyka "Mączkowisko")
5) Gmina Warta - ul. Terenowa 6 (Restauracja "Pod Wiatrakiem").

Lokalizacje dogodne dla każdego, więc łatwo trafić.

Łącznie czeka na Państwa 40 rowerów (po 8 w każdym punkcie), wraz z kaskiem oraz kamizelką dla każdego wypożyczającego!

Punkty wypożyczania rowerów zrealizowane w ramach projektu "Warta -Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej" realizowanego w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Regulmain wypożyczalni rowerów - [POBIERZ] [*.PDF]

           

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

Dodano: 08:21, 29.03.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Będzie ona realizowana w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy wspieranych przez Fundusze Europejskie.

Wszystkich beneficjentów, których projekty spełniają wymagania regulaminu, serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Dni Otwartych. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięciazachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzaniazrealizowanego przedsięwzięcia. Zachęcamy także do zaproponowania odwiedzającym dodatkowych atrakcji, które uświetnią Państwa ofertę.

Aby wziąć udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”wystarczy „otworzyć” swój projekt dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 12 do 15 maja 2016 r.

Dzięki udziałowi w imprezie uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji swojego projektu jako uczestnicy ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem, ze spójną identyfikacją wizualną. Ministerstwo Rozwoju przewidziało promocję w ogólnopolskich mediach. Do uczestnictwa w spocie dedykowanym temu wydarzeniu zaproszeni zostaną mieszkańcy Polski, a na specjalnej stronie internetowej znajdą się informacje o każdym zgłoszonym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez poszczególnych beneficjentów. Ponadto 100 projektów wybranych przez Ministerstwo Rozwoju, będzie miało szansę na promocję międzynarodową, w związku z akcją organizowaną przez Komisję Europejską.

Swój udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”można zgłosić wypełniając elektroniczny formularz, który od 5 kwietnia br. udostępniony zostanie na stronie: www.dniotwarte.eu

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z Panią Anną Włodarczyk, tel. 042 663 31 88, mail: anna.wlodarczyk1@lodzkie.pl.

Źródło i więcej informacji pod adresem: http://www.lodzkie.pl/prow/dni-otwarte-funduszy-europejskich-2016

   

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

Dodano: 08:16, 29.03.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
 
Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 17 czerwca 2016 r. włącznie

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w pokoju 201; 216 - II piętro - Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w  godzinach od 8:30 do 15:30, w dniu 17 czerwca 2016 roku do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12 (II piętro, pok. 203) w godzinach 8:00 – 15:30 oraz pod numerem telefonu tel. 42 663 31 55.

Źródło oraz więcej informacji pod adresem www: http://www.lodzkie.pl/prow/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-%E2%80%9Escalanie-grunt%C3%B3w%E2%80%9D-w-ramach-poddzia%C5%82ania-%E2%80%9Ewsparcie-na-inwestycje-zwi%C4%85zane-z-rozwojem,-modernizacj%C4%85-i-dostosowywaniem-rolnictwa-i-le%C5%9Bnictwa%E2%80%9D-1

   

VIII edycja konkursu „Polska wieś, a dziedzictwo i przyszłość”

Dodano: 10:37, 25.02.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1.   Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

   

Szkolenie w Bratoszewicach pt. "Możliwość sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego..."

Dodano: 10:31, 25.02.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Seminarium nt. "Jak dawniej jadano - tradycje i zwyczaje polskiego stołu" - 03.03.2016r., Kościerzyn

Dodano: 08:12, 17.02.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

   

Event Warta Gaming Winter Edition 2016

Dodano: 10:41, 11.02.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy!

   

Broszura informacyjna LGD w ramach PROW 2014-2020

Dodano: 09:14, 05.02.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do zapoznania się z broszura informacyjną przygotowaną przez LGD w której to znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania: Kto? Na co? Ile? Czyli wyjaśnienie na co będzie można pozyskać środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD.

Zachęcamy do lektury: [POBIERZ BROSZURĘ [*.PDF]

   

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Dodano: 08:13, 05.02.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zespół Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się 11 lutego br. w godzinach 09:00-11:30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie (sala posiedzeń, I piętro).

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ponadto świadczy usługi w następującym zakresie:

a. informowanie o projektach,

b. informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz ogólne informacje o FE,

c. konsultacje na etapie przygotowania projektu,

d. konsultacje na etapie realizacji projektu.

 

Pliki do pobrania:

1. Plakat [POBIERZ] [*.PDF]

2. Karta zgłoszeniowa [POBIERZ] [*.DOC]

   

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych PROW 2014-2020

Dodano: 12:57, 28.01.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w pok. 201 lub 216 (II piętro). Nabór będzie trwał od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., przy czym wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, a 28 kwietnia br. do godz. 12:00.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://www.lodzkie.pl/prow/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-pomocy-na-realizacj%C4%99-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-dr%C3%B3g-lokalnych-obj%C4%99tych-prow-2014-2020

/Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-pomocy-na-realizacj%C4%99-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-dr%C3%B3g-lokalnych-obj%C4%99tych-prow-2014-2020/

   

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Dodano: 08:20, 21.01.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016r.

Więcej szczegółów znajduje się pod tym adresem [ZOBACZ]

   

„Ogólnopolski Konkurs Grantowy”

Dodano: 09:35, 19.01.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

   

Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016!

Dodano: 08:37, 19.01.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła" Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

 

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2016 roku, o godzinie 12:00.

 

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy. 

 

Po więcej szczegółów zapraszamy pod ten adres [ZOBACZ]

   

VII edycja programu Patriotyzm Jutra

Dodano: 09:36, 18.01.2016 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.  Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r.
 
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Promowane są projekty, które pokazują historię w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Program, który powstał w 2006 roku, prowadzony jest przez Muzeum Historii Polski od 2009 roku. W tym okresie MHP rozdysponowało 12 milionów złotych.
W Programie mogą brać udział wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski. W tym roku została zwiększona maksymalna kwota dofinansowania  ̶  w ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024